Projecte LOST

Gener 2011 a Desembre 2011

 

La població dels països més rics tendeix a envellir. L'esperança de vida s'allarga i augmenten les malalties cognitives relacionades amb l'edat com l'Alzheimer i altres formes de demència. Els malalts, que inicialment solen ser autònoms, poden tenir problemes de desorientació i perdre. Per això necessiten cuidadors, que limiten la seva privacitat i llibertat. Seria desitjable disposar d'eines que substituïssin als cuidadors durant les primeres fases de la malaltia. Ens dirigim a un públic massiu. Persones amb discapacitats cognitives: Alzheimer, altres formes de demència, i membres de col·lectius que puguin perdre o desorientar-se (arriscant així la seva integritat física). Considerant la demència, cada any es diagnostiquen entre 10 i 15 nous casos per cada mil habitants (més de 500.000 a l'any a Espanya). D'altra banda, hi ha més de 60 milions de malalts d'Alzheimer a nivell mundial. Molts d'ells podrien beneficiar del nostre projecte.

Team:

  • Agusti Solanas (smart tech team)
  • Antoni Martínez Ballesté (smart tech team)
  • Pablo A. Pérez Martínez
  • Albert Fernández de la Peña
  • Javier Ramos

Publications:

 

http://www.smarttechresearch.com/projectes/lost/index.html

 
Av. Països Catalans, 26, 43470 Tarragona, Catalonia, Spain
 
 

Av. Països Catalans, 26, 43470 Tarragona, Catalonia, Spain
Latest from our Blog